תוכנה לניהול מוני חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, תחזוקה שוטפת של המונים, בקרת הפסדים וגילוי גניבות

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנה לניהול מוני חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, מפעלים, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

ניהול תעריפי צריכת חשמל ותשלומים קבועים - תוכנה לניהול מוני חשמל


ניהול תעריפי צריכת חשמל ותשלומים קבועים

מערכת ניהול תעריפי צריכת החשמל, כפי שהיא מיושמת בתוכנה זו, מכילה את כל הגמישות הדרושה כדי לתמוך במערך התעריפים המתפרסם ע"י חברת החשמל מפעם לפעם, ואף לתמוך במבנה תעריפים מורכב עוד יותר.

כפי שיוסבר בהמשך, מערכת ניהול תעריפי החשמל מורכבת משלושה רמות הגדרה: הגדרות מתח האספקה והתשלום הקבוע עבור מונה החשמל, הגדרת סוגי תעריפי החשמל עבור הצריכה, ולבסוף קביעת התעריפים ליחידת צריכה, בתלות בחודשי השנה (וגם לפי עונות).

הגדרות מתח האספקה והתשלום הקבוע עבור מונה החשמל

בשלב זה מוגדרות קבוצות התעריפים, מהותם ומתח האספקה. המחירים המוזנים מתייחסים לתשלום הקבוע עבור מונה החשמל ותחומים בתאריכים אשר ביניהם הם בתוקף.

ניהול תעריפי צריכת חשמל ותשלומים קבועים לפי מתח אספקה - תוכנה לניהול מוני חשמל


המערכת שומרת את המידע ההיסטורי אודות תעריפי החשמל.

ניהול תעריפי צריכת חשמל ותשלומים קבועים: מידע היסטורי לפי מתח אספקה - תוכנה לניהול מוני חשמל


כבל זמן ניתן לתקן את פרטי התשלום הקבוע עבור מונה החשמל.

פרטי התשלום הקבוע עבור מונה החשמל - תוכנה לניהול מוני חשמל


כמו-כן, בצמוד לפירסום תעריפי חשמל מעודכנים ע"י חברת החשמל, קיימת פונקציה אוטומטית המאפשרת לעדכן את התעריפים במערכת. שימוש בפונקציה זאת יקבע את התעריפים החדשים המוזנים כתעריפים העדכניים, ויעביר את התעריפים הקודמים לאיזור התעריפים פגי-התוקף.

עידכון פרטי התשלום הקבוע עבור מונה החשמל - תוכנה לניהול מוני חשמל


הגדרת סוגי תעריפי החשמל עבור הצריכה

עבור כל קבוצת תעריפים המוגדרת ע"י מהות התעריף ומתח האספקה, ניתן להגדיר בתוכנה מספר תעריפי חשמל עבור הצריכה הנמדדת ע"י המונה, כגון 'שפל', 'גבע' ו-'פיסגה'. גם ברמת הגדרה זאת של תעריפי החשמל עבור צריכה, המערכת שומרת את המידע ההיסטורי אודות התעריפים וניתן להציגם בכל זמן.

הגדרת סוגי תעריפי החשמל עבור הצריכה - תוכנה לניהול מוני חשמל


קביעת התעריפים ליחידת צריכה, בתלות בחודשי השנה

עבור כל תעריף צריכה, ניתן להגדיר במערכת מחיר שונה לכל חודש מחודשי השנה, בהתאם לתעריפי החשמל הנקבעים ע"י חברת החשמל. התוכנה מאפשרת להזין את התעריפים עבור כל חודש בנפרד, באופן ידני, וכן קיים מנגנון המאפשר להחיל תעריף אחיד על כל החודשים (לדוגמא, עבור תעריף צריכה 'ביתי', 'כללי' או 'מאור רחובות ציבוריים') או מספר תעריפים שונים בהתאם לעונות השנה.

גם ברמת הגדרה זאת של תעריפי החשמל ליחידת צריכה, בתלות בחודשי השנה, קיימת פונקציה אוטומטית המאפשרת לעדכן את התעריפים.

קביעת התעריפים ליחידת צריכה, בתלות בחודשי השנה - תוכנה לניהול מוני חשמל


הגדרת עונות השנה ושיוך חודשים לעונות

בכדי לתמוך במנגנון האוטומטי של החלת תעריף צריכת חשמל על מספר חודשים המשוייכים לאותה עונה, ניתן להגדיר במערכת את העונות (או כל מקבץ חודשים רצוי), ולאחר מכן לשייך כל חודש מחודשי השנה לעונה הרצויה שהוגדרה בשלב הקודם. שימוש במנגנון גמיש זה תומך בשינויים עתידיים שעשויים לחול במבנה התעריפים שיתפרסמו ע"י חברת החשמל.

הגדרת עונות השנה ושיוך חודשים לעונות עבור תעריפי צריכת חשמל - תוכנה לניהול מוני חשמללפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר