תוכנה למידע ממוני חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, תחזוקה שוטפת של המונים, בקרת הפסדים

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנה למידע ממוני חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, מפעלים, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

תוכנה למידע ממוני חשמל


תוכנה למידע ממוני חשמל

בגופים גדולים המקבלים מחברת החשמל אספקת מתח גבוה או מתח עליון, ונדרשים לנהל את המניה וחיוב חשבונות החשמל עבור צרכני משנה בעצמם, קיים צורך בתוכנה לניהול מידע ממוני החשמל.

תוכנה למידע ממוני חשמל

התוכנה לניהול מידע ממוני חשמל, מכילה מודולים המטפלים בנושאי קריאת מוני החשמל, ניהול וניתוח המידע מהמונים, מערכת חיובים (הממירה את צריכת החשמל לעלות כספית עבור הצריכה), מערכת דו"חות, ועוד.

תוכנה לניתוח צריכת חשמל

למרות שהמידע הגולמי המגיע ממונה החשמל (לנושאי צריכה בלבד) הינו פשוט ביותר וכולל רק את קריאת הצריכה המצטברת בנקודת הזמן של קריאת המונה, המידע המעובד אודות צריכת החשמל, עלות הצריכה, וחיוב צרכני משנה, הינו רב ביותר, ותלוי בין השאר במידע הנוסף המצוי בתוכנה, מעבר למידע ממוני החשמל. מידע זה כולל בין השאר את העמסות הצריכה מכל מונה לחשבונות צרכני המשנה, תעריפי החשמל השונים וסוגי התעריפים, המבנה ההיררכי של המונים השונים כחלק מה-'תמונה הגדולה' של מערך המונים במתחם, ועוד. בהנחה כי המידע המפורט לעיל מדוייק, מעודכן ואמין, ניתן לבצע ניתוחים שונים ומגוונים בעזרת חיתוכים והצלבות, לצורך יצירת דו"חות צריכת חשמל פשוטים ומורכבים – וכל זאת בהסתמך על המידע ממוני החשמל.

תוכנה לניתוח צריכת חשמל


לפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר