תוכנת ניהול כיולים של מוני-חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, תחזוקה שוטפת של המונים

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנת ניהול כיולים של מוני-חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

תוכנת ניהול כיולים של מוני-חשמל


תוכנת ניהול כיולים של מוני-חשמל

מכיוון שעלות צריכת-החשמל היא פונקציה של צריכת החשמל (בין אם פונקציה פשוטה או פונקציה מורכבת המערבת גורמים נוספים), יש חשיבות גדולה לדיוק הקריאה של מוני החשמל, ולכיול קבוע של מוני החשמל.

פרטי כיול מונה חשמל - תוכנת ניהול כיולים של מוני-חשמל - תוכנה לניהול מוני חשמל

מודול ניהול הכיולים בתוכנת מוני-החשמל אינו עוסק בסוגי הכיולים השונים המתאימים לדגמים שונים של מוני-חשמל ולא באורך מחזוריות הכיול. נושאים אלו מוגדרים, או נקבעים, ע"י גורמים אחרים כגון יצרני מוני-החשמל, רשויות שונות (רשות החשמל, מכון התקנים, ועוד), או בעלי האתר האחראי על אספקת החשמל. מודול ניהול הכיולים של מוני-החשמל מאפשר לתעד את הכיולים השונים שבוצעו במוני החשמל, את סוגי הכיול, את התוצאות ואת מועדי הכיולים הבאים עבור כל מונה-חשמל.

רשימת כיולי מוני-חשמל שבוצעו והפקת דוחות עתידיים לכיולים - תוכנת ניהול כיולים של מוני-חשמל

הדו"חות הניתנים להפקה ממודול הכיולים של מונה החשמל מספקים מידע היסטורי, כגון היסטוריית כיולים של מונה חשמל ספציפי, וכן דו"חות המכילים מידע עתידי על הכיולים הבאים של מוני-החשמל: לדוגמה, רשימת המונים האמורים לעבור כיול בחודש מסויים, או רשימת המונים שלא עברו כיול ב-12 החודשים האחרונים.


לפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר