תוכנה לניהול מוני חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, תחזוקה שוטפת של המונים, בקרת הפסדים וגילוי גניבות

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנה לניהול מוני חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, מפעלים, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

קריאות מונים - מערכת הדוחות


מערכת הדו"חות - קריאות מונים

מנגנון הפקת דו"חות קריאות מונים מורכב מפילטר המאפשר לסנן את מוני החשמל ואת קריאות המונים שיופיעו בדו"חות על-פי מאפייני המונה ותאריך הקריאה. לאחר בחירת הפרמטרים הרצויים לסינון, יש ללחוץ על כפתור 'מיין' כדי לעדכן את הרשימה, שעל-פיה יופקו הדו"חות.

קריאות מונים - תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


דו"ח השוואת צריכת חשמל לתקופות קודמות

דו"ח השוואת צריכת חשמל לתקופות קודמות מציג את רשימת הצריכות לכל מונה שנבחר, עבור חודש החיוב הרלוונטי, וליד ערך צריכת החשמל, מופיעה הצריכה בחודש הקודם, וכן הצריכה בחודש המקביל בשנה הקודמת. בצמוד לשתי צריכות החשמל המופיעות לצורך השוואה, מופיע גם השינוי בצריכה, מבוטא בעחוזים.

דוח השוואת צריכת חשמל לתקופות קודמות, תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


דו"ח צריכת חשמל

דו"ח צריכת החשמל הוא הדו"ח הבסיסי ביותר, ומכיל את קריאת המונה הנוכחית ואת הקריאה הקודמת, עבור כל המונים שעברו את המסנן (לאחר לחיצה על כפתור 'מיין').

דוח צריכת חשמל, תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


דו"ח ביקושי זרם

למרות שדו"ח ביקושי זרם מופיע בפרק 'דו"חות קריאות מונים' של מערכת הדו"חות, עיקר תועלתו היא בתחום תיכנון ובקרה על תשתית החשמל. לפני הפקת דו"ח ביקושי הזרם, יש צורך להגדיר את פרק הזמן ההיסטורי אשר במהלבו יחושב שיא ביקוש הזרם, וכן ניתן להגדיר עד כמה קרוב להגבלת הזרם יהיה שיא הביקוש שחושב.

הגדרת דוח ביקושי זרם, תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


לאחר הגדרת שני השדות שתוארו לעיל, ולחיצה על כפתור 'דו"ח ביקושי זרמים', יופק הדו"ח הבא הכולל עבור כל מונה (שעבר דרך המסנן) את שלושת קריאות הזרמים, שיא ביקוש הזרם הנוכחי והמרחק שלו מהגבלת הזרם (כפי שהוגדרה בכרטיס פרטי מונה החשמל) - מבוטא באחוזים, חריגה נוכחית באם קיימת, ושיא ביקוש הזרם מאז החודש שהוגדר במסך לפני הפקת הדו"ח.

דוח ביקושי זרם, תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחותלפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר