תוכנה לניהול מוני חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, תחזוקה שוטפת של המונים, בקרת הפסדים וגילוי גניבות

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנה לניהול מוני חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, מפעלים, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

צריכת חשמל - מונים חיוניים ובלתי-חיוניים - מערכת הדוחות


מערכת הדו"חות - מונים חיוניים ובלתי-חיוניים

תוכנת ניהול מוני-החשמל מאפשרת לסמן בכרטיסי פרטי המונה, אילו מונים מחוברים לקווי הזנה חיוניים ואילו לא. מעבר לכך, המערכת מאפשרת ליצור זיקה בין מוני חשמל חיוניים ומוני חשמל בלתי חיוניים לצורך הצגה בדו"חות.

להפקת דו"ח צריכת חשמל של מונים חיוניים ובלתי-חיוניים, ניתן להגדיר מונה ספציפי או להפיק את הדו"ח כך שיכלול את כל המונים, וכן ניתן לתחום את הדו"ח לפי תקופת חודשי החיוב.

צריכת חשמל של מונים חיוניים ובלתי-חיוניים - תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


דו"ח צריכת חשמל של מונים חיוניים ובלתי-חיוניים

דו"ח צריכת החשמל בהתאם ליחסי מוני-אב/מוני-משנה בנוי מרשימה כפולה של שמות מונים ושל צריכות כאשר קיימת זיקה בין שני המונים המופיעים באותה השורה. הרשימה מקובצת לפי חודשי החיוב, בהתאם לתחום שנבחר במסך הקודם.

מונים חיוניים ובלתי-חיוניים, דוח צריכת חשמל, תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחותלפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר