תוכנה לניהול מוני חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, תחזוקה שוטפת של המונים, בקרת הפסדים וגילוי גניבות

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנה לניהול מוני חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, מפעלים, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

צריכת חשמל (לפי צרכנים) - מערכת הדוחות


מערכת הדו"חות - צריכת חשמל (לפי צרכנים)

אחד המרכיבים העיקריים במערכת הדו"חות של התוכנה לניהול מוני חשמל, הוא החלק המקיף את דו"חות הצריכה, הנגזרים מקריאות המונים. הצריכה מוגדרת כהפרש בין קריאות המונים, המוכפל בגורמים שונים התלויים במונה החשמל עצמו וברכיבים נוספים במערכת.

מנגנון הפקת דו"חות צריכת החשמל לפי צרכנים מורכב מפילטר המאפשר לסנן את הצרכנים שיופיעו בדו"חות על-פי שם הצרכן, מהותו, חודש החיוב, ושדה נוסף הנתון לבחירת המשתמש (כפי שהוגדר בכרטיס פרטי הלקוח). לאחר בחירת הפרמטרים הרצויים לסינון הלקוחות, יש ללחוץ על כפתור 'מיין' כדי לעדכן את הרשימה, שעל-פיה יופקו הדו"חות.

צריכת חשמל (לפי צרכנים) - תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


דו"ח צריכת חשמל

דו"ח צריכת החשמל ללקוח בנוי במתכונת של חשבונית עבור צריכת החשמל. פלט זה מכיל את כל המידע ללקוח לגבי אופן חישוב עלות צריכת החשמל לאותו הלקוח ועבור החודש הרלוונטי המופיע בפלט. המידע המופיע בפלט כולל:
  • פרטים אודות הצריכה העצמית ועלותה,
  • הצריכה הלא מחוייבת (מונים אשר מופיעים בכרטיס הלקוח, אולם לא לחיוב) והעלות,
  • עלות החיובים הקבועים עבור המונים (בהתאם לאופן החישוב המופיע בכרטיס פרטי מונה החשמל),
  • גרף המציג את צריכת החשמל ב-24 החודשים האחרונים, בצורה המאפשרת להשוות צריכות חשמל של כל חודש לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת,
  • התעריפים הקבועים (חיובים עבור מוני החשמל) עליהם מתבססים החישובים בדו"ח,
  • הודעות כלליות לכל הלקוחות, והודעות ספציפיות ללקוח שאליו מיועדת החשבונית.
ע"י שימוש באפשרויות השונות הקיימות במסך הסינון של דו"ח זה, ניתן להדפיס אותו עבור כל הצרכנים או רק עבור צרכן בודד, ניתן להדפסי אותו בשלמותו, או להשמיט את עלויות צריכת החשמל ולהשאיר רק את ערכי הצריכה עצמה, ועוד.

דוח צריכת חשמל, תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


דו"ח סיכום צריכת חשמל

דו"ח סיכום צריכת החשמל מכיל מידע אודות כל הרשומות שעברו את המסנן (לאחר לחיצה על כפתור 'מיין') וכולל מידע כללי בלבד אודות סך צריכת החשמל העצמית, וסך עלות צריכת החשמל לכל רשומה. בנוסף, מופיע סיכום כללי של צריכת האנרגיה ושל עלות צריכת החשמל של כל הרשומות המופיעות בדו"ח.

שתי הצורות העיקריות לשימוש בדו"ח זה הם דו"ח תקופתי מרוכז, ודו"ח מרוכז ללקוח.
  • כדי להפיק דו"ח תקופתי מרוכז יש לבחור את החודש שעבורו רוצים להפיק את הדוח, ולא לבחוק לקוח - הדוח שיופק יכלול את סך צריכות החשמל ועלות הצריכה לכל הלקוחות בעבור אותו החודש.
  • כדי להפיק דו"ח מרוכז ללקוח, יש לבחור במסנן את הלקוח ואת תחום החודשים לגביהם נחוץ הדו"ח (לדוגמא, דו"ח צריכה שנתי יהיה תחום בין 1/2008 ו-12/2008) - הדו"ח שיופק יכלול את סך צריכות החשמל החודשיות ועלותן בתחום החודשים שנקבע ע"י המסנן.
דוח סיכום צריכת חשמל, תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


דו"ח השוואת צריכות בין שני חודשים עוקבים

דו"ח השוואת צריכות בין שני חודשים עוקבים מאפשר לזהות חריגות בצריכת החשמל של לקוח מסויים ברמה החודשית (ניתן להשוות את השינוי בצריכת החשמל של לקוח מסויים לשינוי בסך צריכת החשמל, כדי לנטרל השפעות תקופתיות). כדי להפיק דו"ח זה, יש לבחור את החודש שאת צריכת החשמל בו מעוניינים להשוות לצריכה בחודש הקודם, ללחוץ 'מיין' ועל הכפתור 'השוואת צריכה לחודש קודם'.

דוח השוואת צריכות בין שני חודשים עוקבים, תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


יצוא דו"חות צריכה לאקסל (Excel)

כדי לתמוך בגופים אשר נדרשים לחייב צרכני-משנה בחשמל, ואשר מייצרים חשבוניות ממערכת נפרדת (בדרך כלל מתוכנת הנהלת-חשבונות), יש צורך להעביר את המידע אודות עלות צריכת החשמל של צרכני-המשנה מהתוכנה לניהול מוני חשמל לתוכנת הנהלת החשבונות. העברת מידע בין תוכנות, מתבצעת בדרך-כלל ע"י יצירת קובץ מימשק (באמצעות התוכנה הראשונה) המכיל את המידע הרלוונטי, וקריאתו ע"י התוכנה השניה. פורמט קובץ המימשק הפופולרי להעברת נתונים מספריים הוא אקסל (Excel) והתוכנה מאפשרת לייצא את המידע לקובץ אקסל בשלוש רמות פירוט שונות: ברמת צרכן החשמל, ברמת מונה החשמל וברמת הקריאה.

יצוא דוחות צריכה לאקסל (Excel), תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


פורמט הדו"ח המיוצא

לאחר בחירת רמת הפירוט ולחיצה על כפתור 'ייצוא', המערכת מייצרת את הקובץ כנדרש ומציעה להציגו למשתמש. הגדרת מבנה הקובץ והמידע שיופיע בו נתונים לשליטת המשתמש, כפי שיוסבר בהמשך.

פורמט דוח צריכת החשמל המיוצא לאקסל, תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


הגדרת מבני קבצי האקסל (Excel)

כדי לתת מענה הולם למירב תוכנות הנהלת החשבונות הקיימות, ומכיוון שתוכנות שונות פועלות בצורה שונה במקצת, התוכנה לניהול מוני חשמל מאפשרת למשתמש להגדיר בעצמו את מבנה קובץ המימשק והמידע שיופיע בו. הגדרות אלו ניתנות לקביעה עבור כל אחת מרמות הפירוט האפשריות.

הגדרות אלו נגישות ממסך 'הגדרות מערכת' (לחיצה על הכפתור בעל אותו השם מהמסך הראשי).

הגדרת מבני קבצי האקסל (Excel), תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחותלפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר