תוכנה לניהול מוני חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, תחזוקה שוטפת של המונים, בקרת הפסדים וגילוי גניבות

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנה לניהול מוני חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, מפעלים, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

צריכת חשמל - יחסי מוני-אב/מוני-משנה - מערכת הדוחות


מערכת הדו"חות - יחסי מוני-אב/מוני-משנה

כדי לתמוך במבנה ההיררכי של מוני החשמל בגוף המנוהל ע"י תוכנה זאת, ניתנת האפשרות בכרטיס פרטי מוני החשמל להגדיר עבור כל מונה את מונה האב שלו, כאשר מספר מונים יכולים לחלוק את אותו מונה אב. בדרך-כלל, סכום צריכות החשמל של המונים בקווים הניזונים ממונה אב ישווה לצריכה הנמדדת ע"י מונה האב (למעט הפסדים וצריכות חשמל קבועות, אשר ניתן לטפל בהם ע"י הוספת 'מונה חשמל וירטואלי' בעל צריכה קבועה). במקרים אלו, יש לסמן בכרטיס פרטי המונה של מונה האב את קופסת 'סכום צריכות מוני-המשנה צריך להשתוות לצריכה העצמית'. במקרים אחרים, בהם סכום צריכות החשמל של מוני המשנה אינו אמור להשתוות לצריכת החשמל הנמדדת ע"י מונה האב, אין לסמן קופסא זאת בכרטיס פרטי המונה של מונה האב.

מנגנון הפקת דו"חות צריכת החשמל יחסי מוני-אב/מוני-משנה מורכב מפילטר המאפשר לסנן את המונים שיופיעו בדו"חות על-פי שם מונה החשמל, סוג המונה, חודש החיוב, ושדה נוסף המציין באם לכלול בדו"ח את כל צמדי המונים, או רק את אלו בהם צריכת החשמל הנמדדת במוני האב אמורה להשתוות לסכות הצריכות של מוני המשנה. (כפי שהוגדר בכרטיס פרטי המונה). לאחר בחירת הפרמטרים הרצויים, יש ללחוץ על כפתור 'מיין' כדי לעדכן את הרשימה, שעל-פיה יופקו הדו"חות.

יחסי מוני-אב/מוני-משנה - תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


דו"ח צריכת חשמל בהתאם ליחסי מוני-אב/מוני-משנה

דו"ח צריכת החשמל בהתאם ליחסי מוני-אב/מוני-משנה בנוי מרשימות מוני משנה וצריכת החשמל הנמדדת על-ידם, כאשר כל רשימה שייכת למונה אב בודד. עבור כל רשימת מוני משנה מאוגדת, מוצגת גם צריכת מונה האב, סכום הצריכות של מוני המשנה, וההפרש ביניהם.

יחסי מוני-אב/מוני-משנה, דוח צריכת חשמל, תוכנה לניהול מוני חשמל - מערכת הדוחות


שימוש נכון בדו"ח זה יכול להצביע על צריכות חשמל שאינן מחויבות בתשלום (כתוצאה מטעות בתכנון או גניבת חשמל), או על זליגות והפסדי חשמל שיכולים להעיד על תקלות בציוד (או שמצריכים הגדרת 'מוני חשמל וירטואליים' בעלי צריכה קבועה).


לפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר