תוכנה לניהול מוני חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, תחזוקה שוטפת של המונים, בקרת הפסדים וגילוי גניבות

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנה לניהול מוני חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, מפעלים, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

הזנת קריאות מוני חשמל בצורה ידנית - תוכנה לניהול מוני חשמל


הזנת קריאות מוני חשמל (בצורה ידנית)

כדי להזין את קריאות מוני החשמל בצורה ידנית, יש לבחור את שם הקורא וללחוץ על כפתור 'הזנת קריאות מונים' במסך הראשי של התוכנה.

הפעלת מנגנון הזנת קריאות מוני החשמל - תוכנה לניהול מוני חשמל


המסך הבא יפתח ויציג את מספר המונים המוגדרים לקריאה ע"י הקורא שנבחר. במסך זה יש לבחור את תאריך ושעת הקריאה, וכן באיזה חודש יתבצע החיוב עבור צריכת החשמל המסתיימת בקריאה הנוכחית.

בחירת תאריך ושעת הקריאה של מוני החשמל, והחודש לחיוב


באם כבר קיימות במערכת קריאות ע"י אותו הקורא עבור אותו החודש, המערכת תציג הודעה ותאפשר למשתמש לראות את הקריאות לפני המשך ההזנה. מנגנון זה קיים בכדי למנוע הזנה כפולה של אותן קריאות.

התראת מערכת על קריאות מוני חשמל קיימות על-ידי אותו קורא עבור אותו החודש


אם קיימות קריאות מוני חשמל עבור אותו הקורא לאותו החודש, והמשתמש בחר להראותן, יפתח המסך הבא, ובו מופיעה רשימת הקריאות שהוזנו למערכת, מקובצות ע"י תאריך ושעת הקריאה, ומצויינים גם מספר מוני החשמל שהוזנו.

רשימה מקובצת של קריאות המונים שכבר קיימות בתוכנה


לחיצה כפולה על שורה ברשימה תציג את רשימת הקריאות המלאה במסך נפרד, ולחיצה כפולה על קריאה בודדת ברשימה זאת תפתח את מסך פרטי הקריאה המלא.

פרוט רשימת קריאות מוני החשמל שכבר הוזנו לתוכנה


בחזרה למסך הקודם... לאחר שהתוכנה מודיעה למשתמש על הקריאות שכבר הוזנו, ניתנת למשתמש אפשרות להמשיך ולהזין את קריאות מוני החשמל כפי שרצה מלכתחילה, או לחזור למסך הקודם ולשנות תאריך ושעת קריאה (וחודש חיוב) אחרים.

מסך הזנת קריאות מוני חשמל

מסך זה מציג את רשימת מוני החשמל המוגדרים לקריאה ע"י הקורא שנבחר, וממויינים לפי סדר הקריאה המופיע בכרטיסי המונים. בצמוד לכל מונה מוצגים פרטי הקריאה עבור חודש החיוב הקודם, וכן פרטי הקריאה האחרונה שהתבצעה למוני החשמל, לפני תאריך הקריאה הנוכחי. קריאת צריכת האנרגיה ושלושת קריאות הזרמים מוזנים בהמשך השורה.

מסך הזנת קריאות מוני חשמל


עם סיום הזנת קריאות מוני החשמל של כל המונים, יש ללחוץ על כפתור 'שמירת קריאות מונים' - המידע ישמר והחלון יסגר.


לפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר