תוכנה לניהול מוני חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, תחזוקה שוטפת של המונים, בקרת הפסדים וגילוי גניבות

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנה לניהול מוני חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, מפעלים, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

הזנת עומסים וצריכות חשמל קבועות - תוכנה לניהול מוני חשמל


הזנת עומסים וצריכות חשמל קבועות

מונה חשמל וירטואלי עבור עומסי חשמל קבועים - רקע

בכדי לתעד (לצורך קיזוזים, לדוגמא) עומסים וצריכות קבועות וידועות מראש שאינן נמדדות ע"י מונה חשמל ממשי, ניתן להגדיר במערכת מוני חשמל נוספים, לסמן אותם כבעלי צריכת חשמל קבועה, ולהזין את הצריכה היומית. באמצעות המנגנון המתואר כאן, ניתן להזין למערכת צריכות חשמל חודשיות עבור מונים אלו, והתוכנה תחשב את הצריכה החודשית בהתאם למספר הימים בחודש שעבורו מזינים את הצריכה.

תהליך ההזנה

כדי להזין את צריכות החשמל הקבועות, יש ללחוץ על כפתור 'הוספת צריכות קבועות' במסך הראשי של התוכנה.

הפעלת תהליך הזנת צריכות החשמל הקבועות - תוכנה לניהול מוני חשמל


המסך הבא יפתח ויציג את מספר מוני החשמל (הוירטואליים) בעלי הצריכה הקבועה. במסך זה יש לבחור את תאריך ושעת הקריאה, וכן באיזה חודש יתבצע החיוב עבור צריכות החשמל הקבועות.

בחירת תאריך ושעת ההזנה של צריכות החשמל הקבועות, והחודש לחיוב


באם כבר קיימות במערכת צריכות קבועות עבור אותו החודש, המערכת תציג הודעה ותאפשר למשתמש לראות אותן לפני המשך ההזנה. מנגנון זה קיים בכדי למנוע הזנה כפולה של צריכות קבועות.

התראת התוכנה על הימצאות צריכות חשמל קבועות לאותו החודש


אם קיימות צריכות חשמל קבועות לאותו החודש, והמשתמש בחר להראותן, יפתח המסך הבא, ובו מופיעה רשימת הצריכות שהוזנו למערכת, מקובצות ע"י תאריך ושעת ההזנה, ומצויינים גם מספר הצריכות שהוזנו.

הצגת רשימה מקובצת של הזנות צריכות חשמל קבועות לאותו החודש


לחיצה כפולה על שורה ברשימה תציג את רשימת הצריכות המלאה במסך נפרד, ולחיצה כפולה על הזנה בודדת ברשימה זאת תפתח את מסך פרטי ההזנה (הקריאה) המלא.

בחזרה למסך הקודם... לאחר שהתוכנה מודיעה למשתמש על צריכות החשמל הקבועות שכבר הוזנו, ניתנת למשתמש אפשרות להמשיך ולהזין את הצריכות כפי שרצה מלכתחילה, או לחזור למסך הקודם ולשנות תאריך ושעת הזנה (וחודש חיוב) אחרים.

מסך הזנת צריכות החשמל הקבועות

מסך זה מציג את רשימת מוני החשמל המוגדרים בכרטיסי המונים כבעלי צריכה קבועה. בצמוד לכל מונה מוצגת הצריכה היומית כפי שהוגדרה בכרטיס מונה החשמל, והצריכה החודשית המחושבת בהתאם למספר הימים באותו החודש. הטור האחרון הינו הטור בו מזין המשתמש את הצריכות שיכנסו למערכת, וערכי הצריכה החודשית המחושבת כבר מופיעים כברירת המחדל - בשלב זה יכול המשתמש לשנות את הצריכה החודשית המחושבת לכל ערך אחר בו יחפוץ.

מסך הזנת צריכות החשמל הקבועות


עם סיום בדיקת הצריכות הקבועות (או תיקונם), יש ללחוץ על כפתור 'שמירת הצריכות הקבועות' - המידע ישמר והחלון יסגר.


לפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר