תוכנה לניהול מוני חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, תחזוקה שוטפת של המונים, בקרת הפסדים וגילוי גניבות

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנה לניהול מוני חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, מפעלים, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

כרטיס פרטי מונה חשמל - תוכנה לניהול מוני חשמל


כרטיס פרטי מונה חשמל

כרטיס פרטי מונה החשמל הוא המרכיב העיקרי בתוכנה לניהול מוני החשמל. הגדרת הכרטיס והמידע לגבי כל מונה חשמל הינם בעלי השפעה ישירה על תיפקוד התוכנה: צריכת החשמל, חיובים כספיים, תחזוקת המונים ובדיקות תקופתיות, התראות, ועוד.

התוכנה תומכת בכל סוגי מוני החשמל, החל ממונים מכניים המצריכים קריאה והזנה ידנית לתוכנה, ועד מוני חשמל דיגיטליים וממוחשבים שניתן לקרוא מרחוק ע"י פרוטוקול תקשורת (מצריך מודול תוכנה נפרד). מוני החשמל יכולים להיות עבור אספקת חשמל כללית, או לפי עומס המערכת וזמן הצריכה (תעו"ז) ויכללו 3 קריאות (פסגה, גבע ושפל).

בעמוד זה יפורטו קבוצות המידע העיקריות המרכיבות את כרטיס מונה החשמל במערכת.

כרטיס פרטי מונה חשמל - תוכנה לניהול מוני חשמל


מיקום מונה החשמל הספציפי במערך הכולל של מוני החשמל

פרטים אלו, שהעיקרי שבהם הוא שם המונה בתוכנה, מגדירים את מיקום מונה החשמל במערכת, ואת יחסי הגומלין בינו לבין מונים אחרים במערכת, כגון מונה-אב, מוני-משנה, וקישור למונה מקביל (חיוני/בלתי-חיוני). בנוסף, מוגדר גם סוג המונה: הזנה, תחנה, שנאי, בניין או צרכן.

מיקום מונה החשמל במערך הכולל של מוני החשמל המנוהלים על-ידי התוכנה


פרטי הזיהוי של מונה החשמל

פרטים אלו ילקחו בדרך-כלל מהמדבקה או מהלוחית המוצמדת למונה החשמל ע"י היצרן.

פרטי הזיהוי של מונה החשמל


מאפיינים והגדרות של מונה החשמל

קבוצת מידע זאת מכילה נתוני עזר לאיסוף הקריאות (באופן ידני), מכפיל יחידות (כדי לעבוד גם עם מוני חשמל ביחידות של KwH וגם ביחידות של MwH), מקדמי הכפלה (פנימיים וחיצוניים) כדי להתאים אם הזרם האמיתי ליכולות המונה למדוד, וקוד תקציב ושדה סינון לדו"חות.

מאפיינים והגדרות של מונה החשמל


סוג מונה החשמל, התעריפים וקריאות הצריכה המירביות

הפרטים המקובצים בחלק זה משייכים את המונה לתעריפי החשמל שעל פיהם תחושב הצריכה של מונה חשמל זה. את התעריפים עצמם, סכום התשלום הקבוע, והמחיר עבור כל יחידת צריכה נגדיר במסך הגדרות נפרד, ואילו כאן נבחר רק את שמות התעריפים למונה הרלוונטי. בנוסף, ניתן להגדיר את הקריאה המקסימלית עבור כל מונה, וזאת כדי לתת מענה למצב שבו בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית המונה 'עשה סיבוב' (במוני חשמל מכניים) או הגיע לקריאה המקסימלית והתאפס (במוני חשמל דיגיטליים).

דוגמא לשיוך מונה לתעריף כללי:

סוג מונה החשמל, התעריפים וקריאות הצריכה המירביות - דוגמא לשיוך מונה לתעריף כללי


דוגמא לשיוך מונה לתעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה (תעו"ז):

סוג מונה החשמל, התעריפים וקריאות הצריכה המירביות - דוגמא לשיוך מונה לתעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה (תעוז)


שיוך מונה החשמל לצרכנים לפי אחוזי העמסה

ברוב המכריע של המיקרים, לכל מונה חשמל יוגדר צרכן בודד אשר יחוייב בעלות צריכת החשמל כפי שנמדדה ע"י המונה. במקרים מסויימים, יש צורך לפצל את עלות הצריכה לכמה צרכנים (בצורה שווה או שונה) - לדוגמא, כאשר מונה החשמל מודד צריכה באיזור ציבורי ויש להשית את העלות על צרכנים שונים העושים שימוש בשטח הציבורי: מונה אשר מודד את צריכת החשמל באתר הסעדה ציבורי המשרת מספר מסעדות - עלות הצריכה יכולה להיות מחולקת למסעדות בהתאם לשטח היחסי של כל מסעדה.

בשדה '% העמסה' ניתן גם להזין ערך שלילי, וזאת כדי לטפל במקרים בהם צרכן מסויים משלם על הפרש צריכה בין מספר מונים. אם לדוגמא במבנה מסויים פועלים 3 בתי עסק, ומעבר למונה הראשי שך המבנה ישנם רק שני מונים לשני בתי העסק הראשונים, אזי ניתן להגדיר עבור צרכן שלישי את המונה הראשי עם אחוז העמסה של 100% ואת שני המונים האחרים עם אחוז העמסה של -100%. בדו"ח הצריכה של אותו הצרכן יופיעו המונים עם אחוז ההעמסה שלהם וסכ"ה צריכה ועלות.

ניתן גם לסמן מונה המשוייך לצרכן, באם יהיה חיוב עבור הצריכה, או שצריכה זאת תופיע בדו"ח אולם 'לידיעה בלבד'.

שיוך מונה החשמל לצרכנים לפי אחוזי העמסה


הגדרת המשלם עבור העלות הקבועה של מונה החשמל

בדומה להגדרת הצרכן (או הצרכנים) המשלם את עלות צריכת החשמל כפי שנמדדה ע"י המונה, התוכנה מספקת גם מספר אפשרויות להגדרת הצרכן (או צרכנים) שישא בעלות החיוב הקבוע בגין השימוש במונה החשמל.

הגדרת המשלם עבור העלות הקבועה של מונה החשמל


הגדרת מונה חשמל וירטואלי עבור עומסי חשמל קבועים

לעיתים, יש צורך לתעד בתוכנה עומסים וצריכות קבועות וידועות מראש שאינן נמדדות ע"י מונה חשמל ממשי, כגון הפסדי אנרגיה גבוהים, תאורת חוץ, מאוררים ומפוחים ועוד. הסיבה העיקרית לצורך זה היא כדי שסכום הצריכות של מוני-מישנה, יהיה שווה לצריכה של מונה האב. אם העומסים והצריכות הקבועות לא יוזנו למערכת, תמיד יווצר הפרש בין הצריכה הכוללת לסכום צריכות המישנה.

את הצריכה הקבועה מזינים כצריכה יומית ממוצעת, והמערכת תדע לחשב את הצריכה החודשים לפי מספר הימים באותו החודש.

הגדרת מונה חשמל וירטואלי עבור עומסי חשמל קבועים כגון הפסדים או עומסים קבועיםלפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר