איתור וזיהוי צרכנים פרזיטים - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, בקרת הפסדים וגילוי גניבות

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

איתור וזיהוי צרכנים פרזיטים - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, מפעלים, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

איתור וזיהוי צרכנים פרזיטים


איתור וזיהוי צרכנים פרזיטים

מעבר לטיפול פרטני בכל מונה חשמל, תוכנת ניהול המונים מאפשרת למפות את כל מוני-החשמל באתר וע"י כך לקבל תמונה כוללת על תשתית החשמל ועל סוגי הקשרים בין מונים שונים המוגדרים בתוכנה. סוגי הקשרים הניתנים להגדרה בין מוני-החשמל הם קשרים בין מונה חיוני לבין מונה בלתי-חיוני, וכן קשרים בין מונה-אב לבין מוני-משנה שלו.

ע"י תיכנון מקדים נכון של מיקום מוני-החשמל במערך אספקת החשמל באתר, ניתן לזהות צריכות חשמל שאינן מחויבות לאף לקוח (צרכן חשמל), בין אם זה הפסדי חשמל, טעות תיכנונית, טעות חשבונית או צרכן פרזיט שהתחבר לרשת החשמל ללא ידיעת המתכננים.

איתור וזיהוי צרכנים פרזיטים - מיפוי מוני-החשמל באתר

שיטת העבודה למציאת צרכן-חשמל בלתי מזוהה היא פשוטה ביותר: הצריכה הנמדדת בקו חשמל המזין צומת, צריכה להיות שווה לסך הצריכות הנמדדות בקווי החשמל היוצאים מהצומת. אם נחבר מונה חשמל לקו המזין ולכל הקווים המוזנים, אזי נוכל להגדיר את המונה המחובר לקו החשמל המזין כ-'מונה-אב', ואת שאר המונים כ-'מוני-משנה', המוזנים מאותו מונה-אב. ע"י שימוש בדו"ח צריכה 'מונה-אב/מוני-משנה' ניתן לחשב את הפרשי הצריכה בין מונה האב לסך מוני המשנה, וזאת נקודת ההתחלה למציאת צרכן החשמל הבלתי מזוהה.

איתור וזיהוי צרכנים פרזיטים - קשרים בין מונה-אב לבין מוני-המשנה שלו

הפרשי צריכת החשמל בין מונה-האב לבין סך צריכות החשמל הנמדדות ע"י מוני-המשנה יכולים לנבוע ממספר סיבות שונות, שלא כולן מעידות על הימצאות צרכן פרזיט. בין הסיבות ניתן למנות הפסדי חשמל (כתוצאה מחימום שנאים, לדוגמה) ועומסי חשמל קבועים ללא מונה (כגון מאוררים בחדרי-מדרגות או מזגנים בחדרי-שרתים).

איתור וזיהוי צרכנים פרזיטים - דוח צריכת מוני-משנה

באם יש הסבר להפרשי צריכת החשמל בין מוני-האב לבין מוני-המשנה, המערכת מאפשרת להגדיר צריכות קבועות אלו, בכדי לאזן את הצריכות המופיעות בדו"חות השונים, וכן לצורת תיעוד פנימי של תשתית החשמל באתר. כדי לעשות זאת, יש להגדיר מונה חשמל נוסף, לתת לו שם מתאים (לדוגמה: הפסדים בשנאי T7), להגדיר את מונה-האב שלו, לסמנו כמונה חשמל בעל צריכה קבועה, ולהזין את הצריכה היומית דרכו. צריכה זאת תוכפל במספר הימים בחודש הרלוונטי, ותופיע גם בדו"ח צריכת החשמל של 'מונה-אב/מוני-משנה'.


לפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר