תוכנה לבקרת צריכה והוצאות חשמל - ניתוח צריכה והפקת חשבוניות, בקרת הפסדים וגילוי גניבות

yair@yairweissman.com        Tel: 0544-301265        יאיר ויסמן

תוכנה לבקרת צריכה והוצאות חשמל - למוסדות חינוך, בתי חולים, בנייני משרדים, מרכזי קניות, ועוד.


מידע כללי

.........................

שרותי מיחשוב

.........................

פרויקטים ולקוחות

.........................

טכנולוגיות וכלים

.........................

English / àðâìéú   Hebrew / òáøéú
.........................

הורד קובצ PDF

.........................

תוכנה לבקרת צריכה והוצאות חשמל


תוכנה לבקרת צריכה והוצאות חשמל

ההוצאה הכספית על צריכת החשמל היא פונקציה של צריכת החשמל עצמה בפרק זמן נתון.

בצורתה הפשוטה ביותר, פונקציה זאת תהיה ההפרש בין קריאת מונה-החשמל הנוכחית והקריאה הקודמת, מוכפל בתעריף קבוע לקוט"ש. למכפלה תתווסף עלות קבועה של השימוש במונה החשמל בתקופה הנתונה, ולכל זה יתווסף מע"מ.

תוכנה לבקרת צריכה והוצאות חשמל - שיוך מונים ללקוחות

בצורה המורכבת יותר, עלות צריכת החשמל יכולה להיות מורכבת מסכום צריכות של מונים שונים, כאשר כל מונה-חשמל פועל לפי תעריף שונה (חלקת עובדים לפי תעו"ז) ועבור מונים מסויימים רק אחוז מהצריכה מחוייב. לדוגמה: עבור מסעדה מסויימת במתחם הסעדה שבקניון, החיוב יכלול את צריכת החשמל של המונה המותקן במסעדה לפי תעריף תעו"ז, 50% מצריכת החשמל של מונה חיצוני לפי תעריף תאורת-רחוב, ו-33% מצריכת החשמל הנמדדת ע"י מונה חיצוני אחר לפי תעריף כללי. בנוסף, תחוייב המסעדה בעלות הקבועה עבור המונה שלה, בחלק היחסי שלה (33%) מהעלות הקבועה של המונה השלישי, וללא עלות קבועה עבור מונה החשמל השני.

תוכנה לבקרת צריכה והוצאות חשמל - הגדרות תעריפי צריכת חשמל לפי מתח-אספקה וחודשי השנה

התוכנה לבקרת צריכה והוצאות חשמל מאפשרת להפיק דו"חות וחשבוניות הנותנות פיתרון מושלם לכל התרחישים שתוארו לעיל ולאחרים, מורכבים אף יותר. לכל לקוח (צרכן-משנה של חשמל) יש צרכים שונים, דרישות שונות, ותנאים שונים בהסכם מול מינהלת האתר (המספק את צריכת החשמל). תוכנת ניהול מוני החשמל וחיוב הלקוחות מספקת תמיכה ומאפשרת ליישם בצורה פשוטה כל הסכם עיסקי שבין הלקוח למינהלת האתר.

תוכנה לבקרת צריכה והוצאות חשמל - דוח צריכת חשמל חודשי


לפרטים נוספים לחצו על הקישור המתאים:


אשמח לעמוד לרשותכם, לענות על שאלות, לתת יעוץ ראשוני בלתי מחייב
ולשמוע מה יש לכם לאמר לי בכל עניין.

אתם מוזמנים לפנות אלי במייל (yair@yairweissman.com)
או בטלפון נייד: 0544-301265

יאיר